Reparaties klantenservice

MacRepair staat voor kwaliteit. Om die reden geven wij ook minimaal 3 maanden garantie op alle hardware reparaties tenzij anders overeengekomen. Toch kan het gebeuren dat er na een reparatie of upgrade uw Mac (nog) niet naar behoren functioneert. Heeft u na onze werkzaamheden problemen met uw Mac? Geen zorgen, wij gaan u helpen. U kunt met behulp van het onderstaande formulier een garantie aanvraag doen voor uw Mac. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een garantie onderzoek.

Repareren of vervangen
Als wij een onderdeel repareren of vervangen waar u nog garantie op heeft, kost dit u uiteraard niets. Als repareren of vervangen van het defecte onderdeel met garantie helaas niet mogelijk is, dan krijgt u de reparatiekosten terug minus de kosten voor het onderzoek en transport indien van toepassing. Een garantie onderzoek duurt ongeveer 5 werkdagen. Als wij nieuwe onderdelen moeten bestellen, dan kan het helaas wat langer duren. Wij zullen er dan alles aan doen om de afhandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Wettelijke garantie
Op al onze Mac onderdelen is de wettelijke garantie van toepassing tenzij anders overeengekomen. Dit wil zeggen dat een onderdeel moet functioneren zoals dat er in alle redelijkheid van verwacht mag worden. Als blijkt dat dit niet het geval is, kunt u dit bij MacRepair laten controleren door middel van een garantie onderzoek.

Garantietermijn
Onze nieuwe Mac onderdelen hebben een standaard fabrieksgarantie van 3 tot 12 maanden. De garantietermijn voor refurbished onderdelen kunnen hiervan afwijken. De garantietermijn begint op de datum die op de factuur is vermeld. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de lopende garantie. Onder de fabrieksgarantie vallen defecten die u niet zelf kunt voorkomen, zoals productiefouten.

Uitzonderingen
Het recht op garantie vervalt wanneer een defect aan het apparaat is ontstaan door onderhoud of reparatie die is uitgevoerd door iemand anders dan een door MacRepair bevoegde medewerker. Softwareproblemen, vocht-, val- en drukschade vallen nooit binnen de garantie. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid, onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

Buiten garantie
Wanneer uw Mac buiten de MacRepair garantie valt, vervalt ook het recht op kosteloos herstel. Wij sturen u per e-mail een prijsopgave op met de kosten voor het repareren van uw Mac. Mocht u niet akkoord gaan met de reparatiekosten, dan kunt u ervoor kiezen om van de reparatie af te zien. U dient dan in ieder geval de onderzoekskosten te voldoen, inclusief eventuele transportkosten, om uw apparaat ongerepareerd retour te ontvangen. U kunt er ook voor kiezen om afstand te doen van het defecte apparaat. Ook dan zullen wij altijd de onderzoekskosten in rekening brengen.

Heeft u vragen of wellicht een klacht na aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden, dan verzoeken wij u die meteen na het constateren hiervan bij ons te melden door middel van het onderstaande formulier, of per e-mail. Voor een vlotte afhandeling van uw garantie aanvraag bij MacRepair verzoeken wij u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Contactformulier